ZABIEGI W ZAKRESIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

OFEROWANE ZABIEGI

- Wycięcie znamienia - znieczulenie miejscowe
- Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (znieczulenie miejscowe)
- Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (znieczulenie ogólne)
- Badanie histo- patologiczne
- Resekcja klinowa paznokcia (znieczulenie przewodowe)
- Nacięcie ropnia, krwiaka, sączkowanie
- Wycięcie wyrośli przedusznej (znieczulenie ogólne)
- Podcięcie wędzidełka języka (znieczulenie ogólne)
- Usunięcie palca dodatkowego (znieczulenie ogólne lub przewodowe)
- Wycięcie torbieli włosowatej (znieczulenie ogólne)
- Szycie rany

Cennik

Wycięcie znamienia - zniecz. miejscowe

500 pln    1.200 pln

Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (zniecz. miejscowe)

500 pln    1.200 pln

Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (zniecz. ogólne)

od 2000 pln

Badanie hist- pat

80 pln

Resekcja klinowa paznokcia (znieczulenie przewodowe)

od 500 pln

Nacięcie ropnia, krwiaka, sączkowanie

od 300 pln

Wycięcie wyrośli przedusznej (znieczulenie ogólne)

od 2000 pln

Podcięcie wędzidełka języka (znieczulenie ogólne)

od 2000 pln

Usunięcie palca dodatkowego (znieczulenie ogólne)

od 2000 pln

Usunięcie palca dodatkowego (znieczulenie przewodowe)

od 600 pln

Wycięcie torbieli włosowatej (znieczulenie ogólne)

2000 pln 2500 pln

Szycie rany do 4 cm (znieczulenie miejscowe)

300 pln

Szycie rany powyżej 4 cm (znieczulenie miejscowe)

500 pln