PRZEPUKLINY

OFEROWANE ZABIEGI

- Opracja przepukliny pępkowej
- Opracja przepukliny pachwinowej 
- Opracja przepukliny kresy białej
- Plastyka powłok przedniej ściany jamy brzusznej

O ZABIEGACH:
Rozstęp kresy białej

Rozstęp kresy białej (mięśni prostych brzucha) powstaje w następstwie osłabienia pasma łącznotkankowego łączącego mięśnie brzucha. Występuje najczęściej u mężczyzn z nadwagą. Może dotyczyć również kobiet, u których rozwija się przeważnie w czasie ciąży. Operacja rozstępu kresy białej jest najczęściej dużym zabiegiem ze względu na konieczność ingerencji w rozległą powierzchnię przedniej ściany jamy brzusznej . Brzegi mięśni prostych brzucha zszywa się szwami niewchłanialnymi. W przypadku współwystępowania przepuklin konieczna jest rekonstrukcja przedniej ściany jamy brzusznej z zastosowaniem syntetycznej siatki.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym.

Pobyt w klinice 1 - 2 dni.

Zalecenia po zabiegu:

- zachęcamy do chodzenia, co znacznie przyśpiesza rekonwalescencję,
- przez pierwsze sześć tygodni po operacji przepukliny należy ograniczyć dźwiganie,
- część chorych nie może podejmować ciężkiej pracy fizycznej ze względu na ryzyko nawrotu przepukliny,
- Pas brzuszny p/przepuklinowy przez pierwsze 3 tyg. Dzień i noc, kolejne 3 tygodnie tylko w ciągu dnia.

Usuwanie szwów

Szwy usuwane są po ok 10 dniach. Czasem wymagane jest pozostawienie drenów na okres od 7 do 14 dni.


Okres rekonwalescencji

Niezdolność do pracy zawodowej – rekonwalescencja wynosi od 4 do 6 tyg. Na ten okres jest wystawiane zwolnienie lekarskie

Możliwa aktywność

Po 1-2 miesiącach pacjent może zacząć uprawiać sport. Z całkowitym obciążaniem brzucha należy wstrzymać się nawet do 3-ch miesięcy


Przepukliny brzuszne

Terminem przepuklina brzuszna określa się najczęściej przemieszczenie na zewnątrz (pod powłoki ciała) narządów jamy brzusznej przez wrodzone lub nabyte otwory w ścianie brzusznej. Rozróżnia się dwa rodzaje przepuklin: rzekome (bez worka przepuklinowego) i prawdziwe (posiadające worek przepuklinowy).

Budowa przepukliny:

- Wrota - jest to miejsce, poprzez które przepuklina wydostaje się poza swoje anatomiczne położenie. Jest to punkt pierwotnego zmniejszenia oporu tkanek. Wrota przepuklinowe z czasem, w związku z ciągłym uciskiem, naprężeniami i urazami, tworzą sztywny pierścień łącznotkankowy.
- Kanał przepuklinowy - miejsce w ścianie brzucha, w którym przepuklina przedostaje się na zewnątrz.
- Worek przepuklinowy (szyja, trzon i dno), uchyłek otrzewnej ściennej przemieszczający się przez wrota przepukliny.
- Zawartość worka przepuklinowego - może być różna, może stanowić ją każdy narząd jamy brzusznej, w zależności od umiejscowienia.

Podział przepuklin brzusznych:

Pod względem etiogenezy:

- przepuklina wrodzona (przepukliny pępkowe, pachwinowe skośne przy otwartym wyrostku pochwowym);
- przepuklina nabyta (przepukliny pachwinowe proste, przepukliny udowe). Szczególnym przypadkiem przepuklin nabytych są przepukliny pourazowe (powstają w wyniku urazów, oderwania lub odnerwienia mięśni ściany brzucha).

Pod względem umiejscowienia:

- zewnętrzne
- wewnętrzne

Pod względem komplikacji:

- Przepuklina odprowadzalna – zawartość worka można odprowadzić na właściwe miejsce, ponadto nie wykazuje cech niedokrwienia oraz w przypadkach, gdy zawartością worka jest jelito, pasaż nie ulega zaburzeniu.
- Przepuklina nieodprowdzalna - przepuklina staje się nieodprowadzalna, jeśli jej zawartości nie daje się przesunąć do jamy brzusznej.
- Przepuklina uwięźnięta – przepuklina nieodprowadzalna, w której zbyt wąskie wrota zaciskają światło jelita pozbawiając je pasażu jelitowego. W odróżnieniu od przepukliny zadzierzgniętej w początkowym okresie brak jest zaburzeń krążenia krezkowego.
- Przepuklina zadzierzgnięta - nieodprowadzalna przepuklina z zaburzeniami ukrwienia zawartości przepukliny spowodowanymi przez zaciśnięcie pierścienia wokół worka przepuklinowego. Brak właściwego przepływu krwi w konsekwencji doprowadza do rozwoju procesu zapalnego, infekcji i powikłań niedokrwiennych z martwicą zawartości worka przepuklinowego. Im ciaśniej zaciśnięty jest pierścień, tym szybciej pojawią się powikłania, co może być przyczyną zgonu chorego.

Umiejscowienie przepuklin

Zewnętrzne:

- Pachwinowa: Skośna (boczna)– wrota stanowi pierścień pachwinowy głęboki (leży bocznie od naczyń nabrzusznych dolnych); Prosta (przyśrodkowa)– wrota stanowi ściana tylna kanału pachwinowego - osłabienia mięśni powłok podbrzusza w tzw. Trójkącie Hasselbacha (leży przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych);
- Udowa – wrota stanowi pierścień udowy głęboki
- Pępkowa
- Kresy białej
- W bliźnie pooperacyjnej
- Spiegela
- Okołostomijna
- Lędźwiowa – w tylnobocznej części jamy brzusznej
- Kulszowa

Wewnętrzne:

- Przeponowa
- Zachyłku okołodwunastniczego
- Okołokątnicza
- Zachyłku międzyesowatego
- Torby sieciowej

Szczególne postacie przepuklin:

- przepuklina Richtera – przepuklina, w przypadku której uwięźnięciu ulega fragment ściany jelita;
- przepuklina Littrégo – przepuklina pachwinowa, której zawartością jest uchyłek Meckela;
- przepuklina Amyanda - przepuklina pachwinowa, której zawartością jest wyrostek robaczkowy;
- przepuklina de Garengeota - przepuklina udowa, której zawartością jest wyrostek robaczkowy;

Operacja przepukliny pachwinowej

Opercja metodą Lichtenstaina

Operacja polega na oddzieleniu worka przepuklinowego od otaczających tkanek, odprowadzeniu go do jamy brzusznej, a następnie na zamknięciu wrót przepukliny i takim wzmocnieniu powłok jamy brzusznej w jej okolicy, aby nie powstała ponownie. Obecnie standardem leczenia przepuklin jest operacja z użyciem siatki z tworzywa sztucznego, którą wszywa się w warstwy struktur mięśniowo-powięziowych jamy brzusznej. Siatka ta wrasta w ww. struktury, tworząc rodzaj blizny, która wzmacnia powłoki i nie dopuszcza do ponownego powstania przepukliny.

Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym.
Pobyt w klinice 1-2 dni.

Zalecenia po zabiegu:

- zachęcamy do chodzenia, co znacznie przyśpiesza rekonwalescencję,
- przez pierwsze cztery tygodnie po operacji przepukliny należy ograniczyć dźwiganie,

Usuwanie szwów

Szwy nie wymagają usuwania ponieważ stosuje się szwy rozpuszczalne podskórnie.


Okres rekonwalescencji

Niezdolność do pracy zawodowej – rekonwalescencja wynosi od 4 do 6 tyg. Na ten okres jest wystawiane jest zwolnienie lekarskie. Nie ma konieczności noszenia produktów uciskowych w okresie rekonwalescencji.


Możliwa aktywność

Po 1-2 miesiącach pacjent może zacząć uprawiać sport. Z całkowitym obciążaniem brzucha należy wstrzymać się nawet do 3-ch miesięcy


Przepuklina pępkowa

Przepuklina pępkowa to najczęściej wada wrodzona, która występuje u niemowląt. U dorosłych może powstać, gdy dojdzie do osłabienia wewnętrznej warstwy mięśni brzucha. W każdym z przypadków konieczna jest konsultacja lekarska, ponieważ nieleczona przepuklina pępkowa może przyczynić się do wystąpienia zagrażających życiu powikłań.

Leczenie

Niezbędny jest zabieg operacyjny (hernioplastyka). Podczas zabiegu każda tkanka, która wybrzusza się do worka przepuklinowego, zostaje cofnięta do jamy brzusznej, a brzegi ubytku się zszywa. Obecnie standardem leczenia przepuklin jest operacja z użyciem siatki z tworzywa sztucznego, którą wszywa się w warstwy struktur mięśniowo-powięziowych jamy brzusznej. Siatka ta wrasta w ww. struktury, tworząc rodzaj blizny, która wzmacnia powłoki i nie dopuszcza do ponownego powstania przepukliny.

Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym.
Pobyt w klinice 1-2 dni.

Zalecenia po zabiegu:

- zachęcamy do chodzenia, co znacznie przyśpiesza rekonwalescencję,
- przez pierwsze cztery tygodnie po operacji przepukliny należy ograniczyć dźwiganie,
- część chorych nie może podejmować ciężkiej pracy fizycznej ze względu na ryzyko nawrotu przepukliny,

Usuwanie szwów

Do operacji stosuje się szwy wchłanialne, co powoduje że nie ma potrzeby ich usuwać.


Okres rekonwalescencji

Niezdolność do pracy zawodowej – rekonwalescencja wynosi od 4 do 6 tyg. Na ten okres jest wystawiane zwolnienie lekarskie. W przypadku dużych przepuklin zalecane jest stosowanie pasa uciskowego przez okres 4 tyg.


Możliwa aktywność

Po 4 – 6 tyg. pacjent może zacząć uprawiać sport. Z całkowitym obciążaniem brzucha należy wstrzymać się nawet do 3-ch miesięcy

Cennik

Przepuklina pępkowa

od 3.000 pln

Przepuklina pachwinowa jednostronna

od 4.000 pln

Przepuklina kresy białej

od 6.000 pln

Plastyka powłok przedniej ściany jamy brzusznej

od 6.000 pln

Konsultacja

150 pln

Konsultacja z wykorzystaniem USG

250 pln