Innowacyjna metoda w ortopedii regeneracyjnej już w Polsce!

Artykół zamieszczony na portalu obcasy.pl

Klinika Perfect Medica z Gdańska jako pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie
wprowadza do oferty innowacyjną w ortopedii metodę regeneracji stawów, dzięki podaniu
odseparowanych w urządzeniu Q-graft® komórek macierzystych. Dzięki zastosowaniu tego
wysokospecjalistycznego urządzenia, które współpracuje z przeznaczonym do liposukcji
sprzętem Body Jet Evo®, uzyskiwane są z tkanki tłuszczowej wysokiej jakości komórki
macierzyste o najwyższej funkcjonalności, co bezpośrednio wpływa na wysoką efektywność
terapii.
Maj 19, 2017
Innowacyjna metoda w ortopedii regeneracyjnej już w Polsce!
Komórki macierzyste od wielu lat wykorzystuje się w medycynie do odbudowania lub zastąpienia
uszkodzonych komórek, dzięki ich właściwościom namnażania oraz przekształcania się w inne
wyspecjalizowane komórki organizmu. Obecnie, najbardziej innowacyjną metodą ich pozyskiwania jest
separacja z własnej tkanki tłuszczowej.
Aby zabieg był skuteczny, konieczne jest uzyskanie z tkanki tłuszczowej jak największej liczby
nieuszkodzonych pojedynczych komórek – co w ogromnej mierze zależy od metody ich pobrania.
Najnowszą i najbardziej efektywną metodą jest liposukcja przy użyciu mało inwazyjnego, bezpiecznego
urządzenia Body Jet Evo®, od kilku lat stosowanego w medycynie estetycznej. Dzięki zintegrowaniu z
Body Jet Evo® systemu Q-graft® powstaje jeden z nielicznych na świecie zamknięty system do poboru
i separacji komórek macierzystych. System ten pozwala na wysokojakościowe przeprowadzenie
procesu pozyskania komórek macierzystych – od momentu pobrania tłuszczu do uzyskania zawiesiny.
Pobrane za pomocą tej metody komórki macierzyste charakteryzuje nie tylko wysoka jakość, ale – co
istotne – uzyskuje się ich znacznie więcej niż w przypadku innych metod. W dniu 11 maja 2017 r.
zespół Orthos Clinic: Marek Krzemiński, Michał Bogdański i Jakub Grocholski, w Klinice Perfect Medica
przeprowadzili dwa pierwsze w Polsce i 6.-7. na świecie zabieg z zastosowaniem separatora Q-graft®.
Przyoperacyjny pomiar liczby komórek (urządzeniem zliczającym Luna TM fl Dual Flurescence Cell
Counter) wykazał obecność 4.040.00 komórek macierzystych w 1 ml zawiesiny. Ponadto liczba
komórek żywych wyniosła aż 89,7%. Uzyskane w ten sposób komórki macierzyste charakteryzuje
najwyższa funkcjonalność. Zamknięty system Body Jet Evo®+Q-graft® kontroler umożliwia podanie
choremu komórek macierzystych po ok. 40-60 minutach od momentu pobrania tłuszczu.
Innowacyjna metoda w ortopedii regeneracyjnej już w Polsce!
Nowatorska metoda daje pacjentowi pewność, że wszczepiany materiał jest zawiesiną gwarantującą
uzyskanie najwyższych możliwości naprawczych dla uszkodzonego stawu. Tak doskonałe komórki
macierzyste pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki leczenia, dając nadzieję pacjentom na powrót do
wcześniejszej sprawności i oddalenie wizji wszczepienia sztucznych stawów. Bardzo się cieszymy, że
metoda już jest dostępna dla pacjentów w Polsce – mówi dr n. med. Marek Krzemiński,
niekwestionowany autorytet w dziedzinie ortopedii, specjalista, który wykonuje te innowacyjne zabiegi
w ramach współpracy z Kliniką Perfect Medica w Gdańsku. – Medycyna poszukuje coraz nowszych
rozwiązań, by nieść ulgę cierpiącym pacjentom, zdarzają się mody i fascynacje nowymi metodami, ale
przetrwać mogą te, które dają długotrwałe skutki. Również w tym przypadku kluczowe będzie
doświadczenie i długotrwała obserwacja efektów. Jednak nawet kilka lat aktywnego życia, dzięki
odbudowanym własnym tkankom, dla chorych ze zwyrodnieniem stawów to wartość na wagę złota.
Innowacyjna metoda w ortopedii regeneracyjnej już w Polsce!

Komórki macierzyste stosuje się w leczeniu uszkodzonych ścięgien, chrząstki stawowej, przy
wczesnych zmianach zniekształcająco-zwyrodnieniowych stawów. Dzięki podaniu komórek
macierzystych poprawia się ruchomość stawu u chorego, ustępuje ból, a proces niszczenia stawu
zostaje znacznie spowolniony. W przypadku rekonstrukcji więzadeł lub ścięgien komórki macierzyste
podaje się bezpośrednio w miejsce uszkodzenia, co prowadzi do tworzenia zdrowych tkanek. Jednak
przy całkowitym zniszczeniu stawu zabieg nie będzie efektywny, dlatego istotnym czynnikiem jest tutaj
czas. Metoda Body Jet Evo®+Q-graft® umożliwia podanie choremu komórek macierzystych tego
samego dnia od pobrania, a co najważniejsze – komórki macierzyste pochodzą z własnego organizmu
pacjenta, co eliminuje ryzyko ich odrzucenia. Terapia przy użyciu komórek macierzystych daje
możliwość leczenia przyczynowego, a nie jak do tej pory – objawowego, gdzie leczone były głównie
objawy (rehabilitacja, farmakoterapia, a ostatecznie wymiana stawu na sztuczny). Komórki macierzyste
są już także wykorzystywane w naprawie złamań kości oraz stawów rzekomych – po zaimplantowaniu
ich wewnątrz uszkodzeń w kościach długich zaobserwowano ich pełną regenerację w czasie o wiele
krótszym niż w procesie fizjologicznym. Obiecujące wyniki otrzymuje się również w leczeniu stopy
cukrzycowej oraz w leczeniu owrzodzeń skóry i przewlekłych ran.
– Jeśli ktoś rozważa zabieg wszczepienia komórek macierzystych, powinien dokładnie sprawdzić, na
jaki zabieg się decyduje, skąd i co zostanie pobrane. Inną metodą w ortopedii regeneracyjnej jest
pozyskiwanie płytek krwi z osocza, błędnie nazywanych komórkami macierzystymi. Osocze
bogatopłytkowe, według przeprowadzonych badań, działa we wczesnej fazie zapalnej, w okresie do 90
dni od zadziałania czynnika uszkadzającego – tak więc jego działanie w bardziej zaawansowanych i
długotrwałych zmianach może nie być skuteczne – przestrzega dr Krzemiński.