CHIRURGIA DZIECIĘCA

KONSULTACJA CHIRURGA DZIECIĘCEGO
 • Konsultacja i każda pierwsza wizyta

ZABIEGI W ZAKRESIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
 • Wycięcie znamienia - zniecz. miejscowe

 • Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (zniecz. miejscowe)

 • Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (zniecz. ogólne)

 • Badanie hist- pat

 • Resekcja klinowa paznokcia (znieczulenie przewodowe)

 • Nacięcie ropnia, krwiaka, sączkowanie

 • Wycięcie wyrośli przedusznej (znieczulenie ogólne)

 • Podcięcie wędzidełka języka (znieczulenie ogólne)

 • Usunięcie palca dodatkowego (znieczulenie ogólne)

 • Usunięcie palca dodatkowego (znieczulenie przewodowe)

 • Wycięcie torbieli włosowatej (znieczulenie ogólne)

 • Szycie rany do 4 cm (znieczulenie miejscowe)

 • Szycie rany powyżej 4 cm (znieczulenie miejscowe)

OFEROWANE ZABIEGI

- Wycięcie znamienia - znieczulenie miejscowe
- Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (znieczulenie miejscowe)
- Wycięcie guzka - kaszak, włókniak, tłuszczak (znieczulenie ogólne)
- Badanie histo- patologiczne
- Resekcja klinowa paznokcia (znieczulenie przewodowe)
- Nacięcie ropnia, krwiaka, sączkowanie
- Wycięcie wyrośli przedusznej (znieczulenie ogólne)
- Podcięcie wędzidełka języka (znieczulenie ogólne)
- Usunięcie palca dodatkowego (znieczulenie ogólne lub przewodowe)
- Wycięcie torbieli włosowatej (znieczulenie ogólne)
- Szycie rany
ZABIEGI W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ
 • Operacja wnętrostwa

 • Operacja stulejki, krótkiego wędzidełka napletka

 • Operacja wodniaka jądra (znieczulenie ogólne)

 • Rozklejenie warg sromowych (znieczulenie kremem EMLA)

 • Odklejenie napletka (znieczulenie kremem EMLA)

OFEROWANE ZABIEGI:

- Operacja wnętrostwa
- Operacja stulejki, krótkiego wędzidełka napletka
- Operacja wodniaka jądra (znieczulenie ogólne)
- Rozklejenie warg sromowych (znieczulenie kremem EMLA)
- Odklejenie napletka (znieczulenie kremem EMLA)
INNE ZABIEGI
 • Operacja przepukliny pachwinowej, przepukliny pępkowej (znieczulenie ogólne) - od 6 roku życia

 • Operacja mięśniowego kręczu szyi (znieczulenie ogólne)

 • Zachowawcze leczenie przepukliny pępkowej u niemowląt

OFEROWANE ZABIEGI:

- Operacja przepukliny pachwinowej, przepukliny pępkowej (znieczulenie ogólne) - od 6 roku życia
- Operacja mięśniowego kręczu szyi (znieczulenie ogólne)
- Zachowawcze leczenie przepukliny pępkowej u niemowląt

Cennik